BA Beroepsaansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersonen

De premie omvat een vast bedrag en een variabel gedeelte berekend op basis van de omzet verwezenlijkt door de verzekeringnemer (+9,25% taksen). Een voorlopige premie wordt in het begin van het jaar of bij de onderschrijving van het contract gestort en wordt na verlopen termijn geregulariseerd.
 

Waarborgen en vrijstellingen

  Bedrag van de waarborg per schadegeval*
  1.564.610 € 2.500.000 € 3.250.000 € 4.250.000 € 5.250.000 €
Vrijstellingen
1ste schadegeval**  
         
15 % 20 % 20 %
(min. 680 € - max. 2.478,94 €) (min. 1.239,47 € - max. 6.197,34 €) (min. 1.859,20 € - max. 6.197,34 € **)
Verhoogde vrijstellingen*** 20 % 20 % 20 %
(min. 680 € - max. 2.478,94 €) (min. 2.478,94 € - max. 6.197,34 €) (min. 3.718,40 € - max. 6.197,34 € **)
 

*       Indien het bedrag van de waarborg per schadegeval gelijk is aan 1.564.610 €, 2.500.000 €, 3.250.000 €, zal de waarborg per jaar 3.600.000 € bedragen.
**     Overeenkomstig de wettelijke bepalingen mag de vrijstelling in geen enkel geval 2 % van de jaarlijkse omzet overtreffen. In geen geval mag de vrijstelling lager zijn dan 680 €.
***    Toepasselijk in geval van schadeaangifte binnen de drie jaar na de aangifte van het eerste schadegeval.

Bereken hier uw premie

Breng uw zakencijfer in :