Hoe een schadegeval aangeven ?

Wat te doen bij schadegeval ?

Neem ten aanzien van uw klanten een zo neutraal mogelijke houding aan. Vermijd het hen verklaringen te verstrekken en inlichtingen mee te delen. Deel eenvoudig weg mee dat u het schadegeval zal aangeven onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis.
 

Wanneer moet u een schadegeval aangeven?

Wacht niet om op een  klacht van uw klanten. Verwittig ons over alle omstandigheden of ernstige dreigingen waarbij u aansprakelijkheid zou kunnen worden ingeroepen.

Onze schadedienst zal een dossier openen ten bewarenden titel zonder dat zulks een invloed zal hebben op uw schadestatistiek voor zoover er geen externe kosten worden geëngageerd. U kunt gebruik maken van onze raad en expertise.

Vanaf het ogenblik dat een schriftelijke klacht u toekomt dient u dit schadegeval binnen een termijn van vijftien dagen over te maken. Wanneer u gedagvaard wordt dient de dagvaarding ons binnen de acht dagen te worden overgemaakt na betekening, feestdfagen inbegrepen.
 

Hoe moet u een schadegeval aangeven ?

Nu elk schadegeval zijn eigen particulariteiten heeft, beschikken wij niet over een schadeaangifteformulier. Gelieve ons een schrijven of e-mail op sobegas@sobegas.be over te maken waarin u een relaas geeft van de feiten in detail. Voeg aan dit schrijven of deze e-mail alle stukken toe die betrekking hebben op het schadegeval (het productiedossier dossier en het dossier met betrekking tot het schadegeval ). Dit zal zeker bijdragen tot een snellere behandeling van uw dossier.
 

Behelst uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering tevens een luik rechtsbijstand ?

Neen maar aangezien wij de leiding hebben van het geding zullen wij uw verdediging verzekeren (advocaatkosten, expertisekosten) wanneer uw aansprakelijkheid wordt ingeroepen.
 

Hebt u de vrije keuze van advocaat ?

Neen, wij wijzen een van onze vertrouwde advocaten aan in geval van procesvoering . Zij zijn gespecialiseerd en beschikken over de nodige ervaring die uw eigen advocaat misschien niet heeft inzake beroepsaansprakelijkheid.