BA Beroepsaansprakelijkheid

Waarborg

  • 1.500.000 € per schadegeval;
  • 4.500.000 € per verzekeringsjaar.


Vrijstelling

680 €

 
Aantal tewerkgestelde personen (*) Premie
(zonder taksen)
0-1 595,45 €
1-2 779,10 €
2-3 957,18 €
3-4 1.140,82 €
4-5 1.324,20 €
> 5 Contacteer ons

 (*teruggebracht tot voltijdse equivalenten) 


Onder tewerkgestelde persoon verstaat men:

  • het ondernemingshoofd ;
  • de aangestelden ;
  • de organen en werkende vennoten;
  • de echtegenoot-helper.